Duyuru

Kapat
Henüz duyuru yok.

İngilizce Şiirler - Türkçe Tercümeli

Kapat
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • İngilizce Şiirler - Türkçe Tercümeli

  FABLE OF OLD WOMAN

  There was an old woman
  In the night, day she was crying
  Continually shedding her tears
  Splashing like a spring.

  Home you designate is only a room
  How can we live in there?
  Always have soap in the mourning and evening
  Troubles are waiting for their turn.

  One day a man arrived at there
  Gave greeting with the woman
  “I purchased this place
  Make it emptied” he said.

  “Woe to my aggrieved head
  My tears never stopped shedding
  Where can l go to
  Have no stone already erected, too.”

  “You are existing today, tomorrow you are absent
  Have a habitation for yourself;
  You assemble your bed
  on the land over there…”

  “Heavens! Is it acceptable, my son,
  To hit a kick to who fallen down?
  Don’t make, don’t act,
  Is it possible to stay in the street?”

  Day turned, tomorrow arrived
  She moved from her room
  Her friend in the night
  Was moon and star…


  YAŞLI KADIN MASALI

  Bir yaşlı kadın vardı
  Gece, gündüz ağlardı
  Gözyaşları durmadan
  Çağlayan bir pınardı.

  Ev dediğin tek oda
  Yaşanır mı burada?
  Sabah, akşam hep çorba
  Dertler bekler sırada.

  Bir gün bir adam geldi
  Kadına selam verdi
  “Satın aldım burayı
  Boşalt odayı “dedi.

  “Vay benim dertli başım
  Hiç dinmedi gözyaşım
  Nerelere giderim
  Yok bir dikili taşım.“ .

  “Bugün var, yarın yoksun
  Kalacak yerin olsun;
  Karşıdaki arsaya
  Yatağını kurarsın. ”

  “Aman oğlum olur mu?
  Düşene vurulur mu?
  Etmeyin, eylemeyin
  Sokakta yatılır mı? “

  Gün döndü, yarın oldu
  Odasından taşındı
  Geceleri arkadaş
  Ay ile yıldız oldu.

  SON
  ELEPHANT BOY

  An African Negro Boy
  Had been a magician’s apprentice
  Had changed himself into an elephant
  Instead of changing an elephant into human

  While he had been walking,
  In the fields and mountains
  A huge thorn had pricked his foot
  The elephant had felt too much pain

  He had asked the lion, the tiger, the eagle
  The fox, the wolf, the owl
  The rabbit for help
  Whoever had seen the elephant had run away.

  Mourning and crying
  The elephant had returned to his village
  His mother, father, uncle
  Had escaped from the elephant with childish voice.

  But brave Toro
  Moro’s friend
  Hadn’t known what fear had been
  Had pulled the thorn out.

  Moro had been an elephant forever
  Hadn’t left Toro
  Their story had become
  Legendary in the world.  FİL ÇOCUK

  Afrikalı bir zenci çocuk
  Büyücü çırağıymış
  Fili insan yapayım darken
  Kendini fil yapmış

  Dağlarda, bayırlarda
  Gezerken ayağına
  Kocaman bir diken batmış
  Filin canı çok acımış

  Aslandan, kaplandan, kartaldan
  Tilkiden, kurttan, baykuştan
  Tavşandan yardım istemiş
  Fili gören korkup kaçmış

  Fil ağlana, sızlana
  Köyüne geri dönmüş
  Anası, babası, amcası
  Çocuk sesli filden kaçmış

  Fakat cesur Toro
  Moro’nun arkadaşı
  Korku nedir bilmezmiş
  Dikeni çekip çıkarmış

  Moro hep fil kalmış
  Toro’dan ayrılmamış
  Onların öyküleri
  Dünyada destanlaşmış.

  SON
  THE KANGAROO WITHOUT ITS CHILD

  A kangaroo hadn’t been able to have a baby
  It had adopted a rabbit and had put it into its bag
  The kangaroo had been happy and so had the rabbit
  But the others had been angry so,

  They had made a plan to get rid of the rabbit
  They had kidnapped the rabbit while sleeping
  The kangaroo had seen her empty bag when she had woken up
  She had been shocked and sorry

  And had made an arrangement with the poisonous snake
  In the bag had been the snake and the kangaroo among the others
  Being afraid of the snake the others had given the rabbit back
  And they had said that that was a plan in a plan.


  YAVRUSU OLMAYAN KANGURU

  Kangurunun birinin yavrusu olmazmış
  Bir tavşanı evlat edinip torbasına koymuş
  Kanguru memnun, tavşan mutlu
  Ama diğer kangurular kızgınmışlar.

  Tavşandan kurtulmak için, bir plan yapmışlar
  Onlar uykudayken tavşanı kaçırmışlar
  Kanguru uyanınca bakmış torbası boş
  Şaşırmış kalmış buna olmuş içi bir hoş.

  Kanguru zehirli yılanla anlaşma yapmış
  Torbada yılan, kanguru kangurular arasında
  Yılandan korkan kangurular tavşanı geri vermişler
  Plan plan içinde böyle olur demişler.

  SON


  Serdar Yıldırım

 • #2
  Cevap: İngilizce Şiirler - Türkçe Tercümeli

  LİTTLE CHİLD
  KÜÇÜK ÇOCUK

  With pearls in his eyes and pain in his heart
  Gözlerinde inci, yüreğinde sancı

  The little child is crying being lost in darkness
  Karanlıkta kaybolmuş ağlıyor küçük çocuk

  You mightn’t have a house or parents
  Belki evin yokmuş senin, anan-baban yokmuş senin

  You mightn’t have anybody, you might have been scorned
  Kimselerin yokmuş senin, belki seni hor görmüşler

  Whatever happens and happens
  Ne olursa olsun, olsun, ne olursa olsun

  The time and the days will pass
  Zaman akıp gidecek, günler gelip geçecek

  One day might come and you might be consoled little child.
  Belki bir gün gelecek teselliyi bulacaksın küçük çocuk.

  X X X

  With pearls in his eyes and pain in his heart
  Gözlerinde inci, yüreğinde sancı

  The little child is crying being lost in darkness
  Karanlıkta kaybolmuş ağlıyor küçük çocuk

  You’d had various troubles making you get lost
  Türlü türlü derdin varmış, dertler seni senden çalmış

  Strangers had taken the little money you deserve
  Hakkın olan üç kuruşu o yabancı eller almış

  Whatever happens and happens
  Ne olursa olsun, olsun, ne olursa olsun

  The time and the days will pass
  Zaman akıp gidecek, günler gelip geçecek

  One day might come and you might be consoled little child.
  Belki bir gün gelecek teselliyi bulacaksın küçük çocuk.

  A STREET MAN
  BİR SOKAK ADAMI

  Many years ago an afternoon
  Bundan yıllar önce bir akşamüstü

  Tired of the arc on the way home
  Yorgun, argın eve dönerken

  I see him as she passed
  Yanından geçerken gördüm onu

  Drawn in a dark corner
  Çekilmiş bir köşeye karanlıklarda

  Bread in his hand, was eating bread
  Elinde ekmeği, ekmek yiyordu

  By bread additives to tears
  Gözyaşlarını ekmeğine katık ederek

  Sobbing, crying
  Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu

  I saw a poor, poor me too
  Bir fakir gördüm, benden de fakir

  I saw a poor, poor me too.
  Bir yoksul gördüm, benden de yoksul.

  XXX

  In a world where man's man crush
  İnsanın insanı ezdiği bir dünyada

  It was not easy for him to live
  Yaşamak onun için kolay değildi

  There was no house, no money had
  Ne evi vardı, ne parası vardı

  What were safe, what car
  Ne kasası vardı, ne arabası

  The streets of his home, loneliness, his friendly
  Sokaklar onun evi, yalnızlık onun dostu

  Years ago, it was an abandoned street children
  Yıllar önce terkedilmiş bir sokak çocuğuydu

  What has changed in the years after the man was a street.
  Yıllar sonra ne değişti bir sokak adamı oldu.

  THE OLD MAN’S TEARS
  YAŞLI ADAMIN GÖZYAŞLARI

  Once upon a time I had watched a play somewhere
  Yıllar önce bir yerlerde bir oyun seyretmiştim

  There was a curled old man in that play
  Bu oyunda iki büklüm yaşlı bir adam vardı

  Wearing ragged clothes
  Yırtık pırtık elbise vardı üstünde

  Having meaningless glance in his eyes
  Anlamsız bakışlar vardı gözünde

  Being too old, having no energy left, and being deserted,
  Yaşı geçmiş, işi bitmiş, terkedilmiş

  Left alone, having lived nothing
  Yalnız kalmış, yaşamamış ihtiyarın

  X X X

  His tears had neither stopped nor finished
  Yaşlı adamın gözyaşları durup dinmek bilmezdi

  He had so much trouble that hadn’t ever finished
  Dertler ne kadar fazla bitip tükenmek bilmezdi

  Breathing was his profit, living was his only ambition
  Nefes almak kazancıydı, yaşamak tek amacıydı

  Having played the greatest tragedy in the world
  Perdesi olmayan bu hayat sahnesinde

  On the life stage without curtains
  Dünyanın en acıklı oyununu oynadı

  He had passed on, do you have a clue?
  Göçtü gitti aramızdan, haberin var mı?

  END
  WHY FALLING IN LOVE WİTHOUT BEING LOVED?
  AŞIK OLUP SEVİLMEMEK NEDENDİR?

  If eyes see, heart likes and falls in love
  Göz görse, gönül sever, aşık olur

  The passion to meet lights fire
  Kavuşmak tutkusu bir ateş yakar

  Reality and dream get mixed into each other
  Hayal, gerçek birbirine karışır

  One moment comes and arched eyebrows are frowned.
  Bir an gelir hilal kaşlar çatılır.

  X X X

  He had loved a lot of beautiful ones without being loved
  Çok güzeller sevmiş, seveni olmaz

  He knows that there is no remedy for this trouble
  Bilir ki, bu derde çare bulunmaz

  The lover also bears the trouble
  Seven aşık dert yükünü çeker de

  Why falling in love without being loved?
  Aşık olup sevilmemek nedendir?

  X X X

  Days full of hope and expectation
  Umutlar, ümitlerle dolu günler

  Passed with happiness and grief
  Sevinçler, kederlerle geçti günler

  We had tried hard but too hard
  Çok ama pek çok uğraştık yine de

  But couldn’t answer the riddle called love.
  Aşk denen bilmeceyi çözemedik.


  Serdar Yıldırım

  Yorum yap

  Hazırlanıyor...
  X